Yêu cầu mọi thông tin sao chép từ blog này phải được ghi rõ đầy đủ: Thông tin được sao chép từ "http://www.dangngochoangthanh.blogspot.com".

Cool wallpaper http://www.fancymessage.com

EMOJI KEYBOARD PRO http://emojiselector.com

THƯ VIỆN HÌNH ĐỘNG FLASH ANIMATION: http://flashanimationlibrary.blogspot.ru/

Hệ thống học trực tuyến đang được phát triển và sẽ đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Hãy xem qua một số demo của Học Trực Tuyến.


HỌC TRỰC TUYẾN ĐÃ CUNG CẤP PHIÊN BẢN TRUY CẬP QUA MOBILE http://dangngochoangthanh.blogspot.com/?m=1

XEM KÊNH HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN YOUTUBESearch on This Blog

Saturday, September 11, 2010

Toán tử thực hiện phép toán số học

Ngôn ngữ lập trình C++ hỗ trợ các toán tử sau
Toán tử Ý nghĩa
+ Phép cộng
- Phép trừ
* Phép nhân
/ Phép chia (chia nguyên đối với số nguyên)
% Chia lấy dư (chỉ với số nguyên)
Bạn lưu ý rằng, phép chia có thể thực hiện trên số nguyên hoặc số thực. Nếu thực hiện phép chia trên hai số nguyên thì đây chính là kết quả của phép chia lấy phần nguyên. Còn nếu nó thực hiện trên hai số thực, thì nó là kết quả của phép chia bình thường.
Như vậy, theo mặc định, hai số nguyên (hoặc thực) thực hiện phép toán tương ứng thì nó sẽ trả về kết quả nguyên (hoặc thực). Nếu phép toán thực hiện trên một số nguyên và một số thực, nó sẽ tự động chuyển đổi về kiểu cao hơn (thành số thực). Vậy làm thế nào để thực hiện phép chia 3 cho 2, nếu ta muốn nhận được kết quả là 1.5. Ta biết rằng 3 và 2 là hai số nguyên, nếu ta thực hiện phép chia 3/2 thì ta thu được số nguyên – là kết quả của phép chia nguyên 3/2, tức là 1. Muốn thu được kết quả 1.5, bạn cần chuyển đổi 3 và 2 về dạng số thực bằng một trong các cách sau:
Khai báo 3 và 2 là các số thực (bằng cách quy định kiểu dữ liệu như float a = 3, float b = 2 hoặc 3.0, 2.0).
Chuyển đổi kiểu dữ liệu (Xem thêm phần toán tử chuyển đổi kiểu dữ liệu).

No comments:

Post a Comment