Yêu cầu mọi thông tin sao chép từ blog này phải được ghi rõ đầy đủ: Thông tin được sao chép từ "http://www.dangngochoangthanh.blogspot.com".

Cool wallpaper http://www.fancymessage.com

EMOJI KEYBOARD PRO http://emojiselector.com

THƯ VIỆN HÌNH ĐỘNG FLASH ANIMATION: http://flashanimationlibrary.blogspot.ru/

Hệ thống học trực tuyến đang được phát triển và sẽ đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Hãy xem qua một số demo của Học Trực Tuyến.


HỌC TRỰC TUYẾN ĐÃ CUNG CẤP PHIÊN BẢN TRUY CẬP QUA MOBILE http://dangngochoangthanh.blogspot.com/?m=1

XEM KÊNH HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN YOUTUBESearch on This Blog

Saturday, September 11, 2010

Hàm nội tuyến

Chỉ định inline trước khai báo một hàm sẽ giúp trình dịch nhận biết hàm này được khai báo là nội tuyến. Không có một sự thay đổi nào đáng kể giữa hàm bình thường với hàm nội tuyến. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất đó là: với hàm nội tuyến, trình biên dịch sẽ khởi tạo một thân hàm và chèn nó vào vị trí được gọi tại mỗi thời điểm mà hàm đó được gọi, thay vì nó chỉ chèn lời gọi hàm. Việc làm này sẽ cải thiện đáng kể tốc độ biên dịch chương trình.
inline type tên_hàm(danh_sách_tham_số) {
Thân hàm;
}

Trong hầu hết các trình biên dịch hiện đại, việc quy định hàm là inline là không cần thiết. Nếu một hàm có thể sử dụng khai báo inline, thì chương trình dịch sẽ tự động tối ưu mã nguồn để có thể sử dụng nó. Ngược lại, nếu một hàm không thể sử dụng khai báo inline, thì chương trình dịch sẽ bỏ qua khai báo này. Chỉ định inline chỉ có tác dụng định hướng cho chương trình dịch.

No comments:

Post a Comment