Yêu cầu mọi thông tin sao chép từ blog này phải được ghi rõ đầy đủ: Thông tin được sao chép từ "http://www.dangngochoangthanh.blogspot.com".

Cool wallpaper http://www.fancymessage.com

EMOJI KEYBOARD PRO http://emojiselector.com

THƯ VIỆN HÌNH ĐỘNG FLASH ANIMATION: http://flashanimationlibrary.blogspot.ru/

Hệ thống học trực tuyến đang được phát triển và sẽ đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Hãy xem qua một số demo của Học Trực Tuyến.


HỌC TRỰC TUYẾN ĐÃ CUNG CẤP PHIÊN BẢN TRUY CẬP QUA MOBILE http://dangngochoangthanh.blogspot.com/?m=1

XEM KÊNH HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN YOUTUBESearch on This Blog

Saturday, September 11, 2010

Khởi tạo giá trị cho biến

Khi một biến cục bộ được khởi tạo, giá trị mặc định của nó sẽ không được tạo ra. Vì vậy, muốn sử dụng được biến, bạn cần phải khởi tạo giá trị cho biến. Có hai cách để khởi tạo giá trị của biến trong C++.
Cú pháp Ví dụ
type tên_biến = giá_trị_khởi_tạo; int a = 0;
type tên_biến (giá_trị_khởi_tạo); int a (0);
Bây giờ, bạn có thể viết lại đoạn chương trình tính toán giá trị của các biến ở trên, bằng cách sử dụng giá trị khởi tạo mặc định này.

Khởi tạo theo cách 1:
  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int a = 5;
    int b = 2;
    a = a + 1;  // a=6
    int result = a – b;  //result = 4
    cout<<result<<endl;
    result 0;
  }
Khởi tạo theo cách 2:
  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int a (5);
    int b (2);
    a = a + 1;  // a=6
    int result (a – b);  //result = 4
    cout<<result<<endl;
    result 0;
  }
Bài tập 2.
 1. Bạn hãy viết một chương trình tương đương, sử dụng cả hai kiểu khởi tạo trên.
 2. 2. Bạn hãy chọn một cách khởi tạo tùy ý, hãy viết chương trình tính giá trị của biểu thức delta = b*b-4*a*c, với a, b, c lần lượt nhận các giá trị 1, 5, 3.

No comments:

Post a Comment